Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nawigator
Instytut Literatury Polskiej
I L P
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacje dr hab. Leny Magnone

książki:

Lena Magnone, Emisariusze Freuda. Transfer kulturowy psychoanalizy do polskich sfer inteligenckich przed drugą wojną światową, Universitas, Kraków 2016 (seria "Horyzonty Nowoczesności");

Lena Magnone, Maria Konopnicka. Lustra i symptomy, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011 (seria "Portrety kobiet");

edycja źródeł:

Psychoanaliza w Polsce. 1909–1946, wybór, opracowanie i wstęp Lena Magnone, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2016, t. 1–2 (seria „Klasycy polskiej nowoczesności”);

Lena Magnone, Anna Dzhabagina (oprac.), Herman Lieberman, Listy do Heleny Rosenbach-Deutsch, "Przegląd Humanistyczny" 2015 nr 1, s. 153-227;

Maria Konopnicka, Listy do synów i córek, wstęp i opracowanie Lena Magnone, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2010;

tomy zbiorowe:

Wokół Freuda i Lacana. Interpretacje psychoanalityczne, red. Lena Magnone, Anna Mach, Diffin, Warszawa 2009;

Modernizm: spotkania. Antologia, red. Ewa Paczoska, Lena Magnone, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2008;

"Przegląd Humanistyczny" 2011 nr 2 (redakcja naukowa numeru monograficznego poświęconego psychoanalizie i przestrzeni);

"Przegląd Humanistyczny" 2011 nr 5 (redakcja naukowa numeru monograficznego poświęconego pozytywizmowi po stu latach);

artykuły:

Lena Magnone, Krytyka czystego pożądania. Powrót do "Kanta Sadem" Jacques’a Lacana, "Przegląd Filozoficzny" 2004 nr 4;

Lena Magnone, Traumatyczny realizm, "Poznańskie Studia Polonistyczne", Seria Literacka 2005 zeszyt XII oraz w: Lacan, Zizek - rewolucja pod spodem, red. P. Czapliński, Poznań 2008, s. 21-45;

Lena Magnone, Maria Konopnicka w świetle i cieniu krytyki katolickiej [w:] Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863-1918 w poszukiwaniu wzorów życia i sztuki, red. E. Paczoska, E. Ihnatowicz, Warszawa 2006;

Lena Magnone, Podmiot podporządkowany - szkoła frankfurcka a psychoanaliza Lacana, "Kronos" 2007 nr 2;

Lena Magnone, Metonimie kobiecości, "Kronos" 2007 nr 3;

Lena Magnone, Rewolucja psychotyków, czyli co zostało z Lacana w Queer Theory [w:] Lektury inności, red. M. Dąbrowski, R. Pruszczyński, Warszawa 2007;

Lena Magnone, Konopnicka po drugiej stronie (sienkiewiczowskiego)lustra [w:] Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, Krzysztof Stępnik, Tadeusz Bujnicki, Lublin 2007;

Lena Magnone, „Chciałabym cię kochać zawsze...”. Maria Konopnicka i jej córka Laura Pytlińska, „Prace Polonistyczne”, seria LXI, t. I, Łódź 2006, s. 175 - 193;

Lena Magnone, Kristeva-Leśmian-Konopnicka, "Pamiętnik Literacki" 2008 z. 4, s. 7-22;

Lena Magnone, Wokół „żony rzeźnika”. Modele histerii u Freuda i Lacana [w:] Freud i nowoczesność, red. Z. Rosińska, J. Michalik, P. Bursztyka, Kraków 2008, s. 175-191;

Lena Magnone, Czarny kontynent i nieświadomość. O wykorzystaniu psychoanalizy w badaniach postkolonialnych [w:] Rola świadomości w społecznościach ponowoczesnych, red. H. Mamzer i W. Kulesza, Wydawnictwo SWPS Akademica 2009;

Lena Magnone, Otcové v polské ženské próze 2. poloviny 19. století. Připad Marie Konopnické [w:] Od patriarchy k tatinkovi. Západoslovanské modely otcovství,red. M. Filipowicz, J. Królak, Alena Zachová, Hradec Králové 2008. s. 48-62 (polska wersja w: Między patriarchą a tatą. Zachodniosłowiańskie modele ojcostwa, red. M. Filipowicz, J. Królak, J. Molas, Warszawa 2009, s. 61-75);

Lena Magnone, Herosi wewnętrznej kolonizacji. Rola myśli etycznej Kanta w epoce pozytywimu i Młodej Polski, "Przegląd Filozoficzno-Literacki" 2009 nr 2, s. 67-81;

Lena Magnone, Ucieczka w kresy, „Prace Filologiczne" t. LV, seria literaturoznawcza, Warszawa 2008, s. 249-257;

Lena Magnone, Córki Konopnickiej: strategia mimikry i jej symptom, „Przegląd Humanistyczny” 2009 nr 2, s. 49-75;

Lena Magnone, Siostry w podróży. Literackie ślady wspólnych wędrówek Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki [w:] Podróż i literatura 1864-1914, red. Ewa Ihnatowicz, Warszawa 2009, s. 45-59;

Lena Magnone, Psychoanaliza na łamach "Wiadomości Literackich" [w:] Dwudziestolecie 1918-1939. Odkrycia, fascynacje, zaprzeczenia, red. A. St. Kowalczyk, T. Wójcik, A. Zieniewicz, Warszawa 2010, s. 122-136;

Lena Magnone, Psychoanaliza w badaniach literackich - na marginesach książki "Parabazy wpływu" Jana Potkańskiego, "Przegląd Humanistyczny" 2010 nr 2, s. 51-61;

Lena Magnone, Urodziny Freuda (recepcja psychoanalizy w Polsce w 1936 roku), "Kronos" 2010 nr 1;

Lena Magnone, Karola Irzykowskiego lacanowska lektura Freuda, "Kronos" 2010 nr 1;

Lena Magnone, Obecność myśli Jacques’a Lacana w dyskursie postkolonialnym. Frantz Fanon: przypadek "czarnego Lacana" [w:] Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską, red. K. Stępnik, D. Trześniowski, Lublin 2010, s. 51-63;

Lena Magnone (tłum.), Franz Fanon, Czarna skóra, białe maski [w:] Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską, red. K. Stępnik, D. Trześniowski, Lublin 2010, s. 359-379;

Lena Magnone, Konopnicka w zimowej stolicy Europy [w:] Europejczyk w podróży 1850-1939, red. E. Ihnatowicz, S. Ciara, Warszawa 2010, s. 205-227;

Lena Magnone, Narodziny psychoanalizy - Julian Ochorowicz i Zygmunt Freud, "Kronos" 2010 nr 3, s. 231-253;

Lena Magnone, Spotkanie z kobiecością w nowelach Konopnickiej [w:] Małe prozy Konopnickiej i Orzeszkowej, red. B. Obsulewicz, I. Wiśniewska, Lublin 2010, s. 337-369;

Lena Magnone, Sienkiewicz i fantazmaty, „Przegląd Humanistyczny” 2010 nr 5/6, s. 181-185 (recenzja z książki Ryszarda Koziołka, Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy, Katowice 2009);

Lena Magnone, Wieszczka narodowa u progu XX wieku - nacjonalizm Marii Konopnickiej [w:] Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin 2011, s. 149-163;

Lena Magnone, Polskie przestrzenie psychoanalizy - Zapolska w Bystrej, "Przegląd Humanistyczny" 2011 nr 2, s. 49-63;

Lena Magnone, Długi cień Elizy Orzeszkowej [w:]Przerabianie XIX wieku w literaturze i kulturze współczesnej, red. E. Paczoska, B. Szleszyński, Warszawa 2011, s. 63-86;

Lena Magnone, Powroty do Freuda. Psychoanaliza w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku [w:]Przerabianie XIX wieku w literaturze i kulturze współczesnej, red. E. Paczoska, B. Szleszyński, Warszawa 2011, s. 108-132;

Lena Magnone, Literacki fotoplastykon, "Przegląd Humanistyczny" 2011 nr 6, s. 103-106 (recenzja z książki Cezarego Zalewskiego, Pragnienie, poznanie, przemijanie. Fotograficzne reprezentacje w literaturze polskiej, Kraków 2010)

Lena Magnone, Psychoanaliza francuska [w:] Psychoterapia. Szkoły i metody, red. L. Grzesiuk, H. Suszek, Warszawa 2011, s. 47-75;

Lena Magnone, Orzeszkowa i Konopnicka przeciw karze śmierci [w:] Dwie gwiazdy, dwie drogi. Konopnicka i Orzeszkowa - relacje różne, red. E. Ihnatowicz, E. Paczoska, Warszawa 2012, s. 201-218;

Lena Magnone, Psychologizm w krytyce literackiej przed 1918 rokiem [w:] Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918. Wokół Słownika polskiej krytyki literackiej, red. M. Strzyżewski, Toruń 2012, s. 41-59;

Lena Magnone, Warszawa – Nowy Jork. O "Dwóch biegunach" Elizy Orzeszkowej i "Wieku niewinności" Edith Wharton, "Wielogłos", vol. 2 (10) 2011, Kraków 2012, s. 77-101;

Lena Magnone, Maria Szeliga, polska pionierka ruchu feministycznego we Francji [w:] Wiek po Marii Skłodowskiej-Curie: emancypacja kobiet w Polsce i we Francji, red. M. Rudaś-Grodzka, K. Nadana-Sokołowska, Warszawa 2012, s. 41-58 (w tym samym tomie wersja francuska: Marya Chéliga, une pionnière polonaise du mouvement féminist en France, s. 59-77);

Lena Magnone, Spotkanie w pół drogi. O Marii Konopnickiej i Zofii Nałkowskiej (z Katherine Mansfield w tle), "Poznańskie Studia Polonistyczne" 2013, seria literacka 21(41), s. 69-99;

Lena Magnone, Sześć seansów. Eugenia Sokolnicka i "Fałszerze" André Gide’a, "Przegląd Filozoficzno-Literacki" 2013 nr 1/2, s. 289-308;

Lena Magnone, Starannie edukowane dziewczęta rzucające bomby. Feminizm i socjalizm (na marginesie "Płomieni") [w:] Stanisław Brzozowski. Powroty, red. D. Trześniowski, Radom 2013, s. 145-159 (skrócona wersja w: Brzozowski. Przewodnik krytyki politycznej, Warszawa 2011, s. 200-220);

Lena Magnone, Virginia Woolf i freudowski masterplot [w:] Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, pod red. Ewy Paczoskiej, Bartłomieja Szleszyńskiego i Dawida Marii Osińskiego, Wyd. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013, s. 361-376;

Lena Magnone, Księżniczka na strychu/wariatka na strychu? "Mała księżniczka" F.H.Burnett w perspektywie feministycznej i postkolonialnej [w:] Zapomniane/zapamiętane. Dziecięce lektury czytane po latach, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2014, s. 133-162;

Lena Magnone, Prostytutka – niezbędny członek (pozytywistycznej) rodziny? [w:] Polska dramatyczna 2. Dramat i dramatyzacje w XVIII i XIX wieku, red. M. Sugiera, Kraków 2014, s. 143-177;

Lena Magnone, "Codzienny modernizm". O diarystyce Zofii Nałkowskiej i Anaïs Nin [w:] Granice Nałkowskiej, red. A. Zawiszewska, Warszawa 2014, s. 245-265;

Lena Magnone, Maria Szeliga/Marya Chéliga: polska pisarka, francuska feministka? [w:] Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914, red. K. Fiołek, Kraków 2014, s. 275-286;

Lena Magnone, hasła: Psychoanaliza; Przypadek Dory; Kompleks Edypa, kompleks kastracji; Wyobrażeniowe, Symboliczne, Realne oraz Powieść kobieca [w:] Encyklopedia Gender. Płeć w kulturze, Warszawa 2014;

Lena Magnone, Emancypantki, socjalistki, psychoanalityczki. Kobiety w ruchu freudowskim na początku XX wieku [w:] Kobiety i historia. Od niewidzialności do sprawczości, red. K. Błażewska, D. Korczyńska-Partyka, A. Wódkowska, Gdańsk 2015, s. 44-78;

Lena Magnone, Listy Hermana Liebermana do Heleny Rosenbach-Deutsch. Wstęp do edycji, "Przegląd Humanistyczny" 2015 nr 1, s. 143-153;

Lena Magnone, Skandalistka Gabriela Zapolska, "Przegląd Humanistyczny" 2015 nr 3, s. 208-212 (recenzja z książki Anny Janickiej, Sprawa Zapolskiej, Białystok 2013);

Lena Magnone, Pierwsze pokolenie polskich freudystów – próba geopsychoanalizy, "Konteksty" 2015 nr 4, s. 219-234;

Lena Magnone, Helena Deutsch czyta George Sand [w:] Czytanie. Kobieta, biblioteka, lektura, red. A. Zawiszewska, A. Galant, Szczecin 2015, s. 431-451;

Lena Magnone, Georg Groddeck – Zygmunt Freud – Tomasz Mann. O kategorii "tego" (das Es) w psychoanalizie i literaturze [w:] Młodopolski witalizm, modernistyczne witalizmy, red. A. Czabanowska-Wróbel, U. Pilch, Kraków 2016, s. 295-313;

Lena Magnone, Die polnischen Gender Studies, "Die Welt der Slaven: Internationale Halbjahresschrift für Slavistik", 2016 nr 2, s. 369-399;

Lena Magnone, Ewa Pobratyńska [w:] …czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy kanon, red. M. Rudaś-Grodzka, B. Smoleń, K. Nadana-Sokołowska, A. Mrozik, K. Czeczot, A. Nasiłowska, E. Serafin-Prusator, A. Wróbel, Warszawa 2016, s. 162–183;

Lena Magnone, Marta [w:] …czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy kanon, red. M. Rudaś-Grodzka, B. Smoleń, K. Nadana-Sokołowska, A. Mrozik, K. Czeczot, A. Nasiłowska, E. Serafin-Prusator, A. Wróbel, Warszawa 2016, s. 413–429;

Lena Magnone, Szalona (Zonia) [w:] …czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy kanon, red. M. Rudaś-Grodzka, B. Smoleń, K. Nadana-Sokołowska, A. Mrozik, K. Czeczot, A. Nasiłowska, E. Serafin-Prusator, A. Wróbel, Warszawa 2016, s. 579–591;

Lena Magnone, Psychologizm [w:] Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, red. J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Rudkowska, M. Strzyżewski, Toruń 2016, t. 2: N-Z, s. 427-435;

Lena Magnone, Konfesje Lucy Snowe (o "Vilette" Charlotte Brontë) [w:] Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą, red. E. Paczoska, A. Budrewicz, Warszawa 2016, s. 294–308;

Lena Magnone, Dziennik Alice James [w:] Kobieta, literatura, medycyna, red. A. Galant, A. Zawiszewska, Szczecin 2016, s. 483–502;

Lena Magnone, Weronika Kostecka, Dwa oblicza „Cierniowej Różyczki”. Baśń o Śpiącej Królewnie w psychoanalitycznej interpretacji Stefanii Bornstein, "Przegląd Kulturoznawczy" 2016 nr 4, s. 385–403;

Lena Magnone, The Dangerous Age: Polish Reception of Karin Michaëlis’s Feminist Bestseller, "Rocznik Komparatystyczny" 2016 nr 7, s. 249-273;

Lena Magnone, Tożsamość prowincjonalna. Galicyjski modernizm Aleksandra Fredry w świetle "idei galicyjskości" Larry’ego Wolffa [w:] Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867-1918). Tom 1: Teksty doświadczenia, red. E. Paczoska, I. Poniatowska, M. Chmurski, Warszawa 2017, s. 207-231;

Lena Magnone, Dywan z Bukowiny. Drogi rozpowszechniania się freudyzmu w Europie Środkowej [w:] Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867-1918). Tom 1: Teksty doświadczenia, red. E. Paczoska, I. Poniatowska, M. Chmurski, Warszawa 2017, s. 367-389;

Lena Magnone, "Święty Charlie Chaplin". Wpływ doświadczeń kinematograficznych na prozę Stanisławy Przybyszewskiej [w:] Wspólnota wyobrażona. Pisarki Europy Środkowej wobec problemów literackich, społecznych i politycznych lat 1914-1945, red. G. Borkowska, I. Boruszkowska, K. Nadana-Sokołowska, Warszawa 2017, s. 331-359;

Lena Magnone, Czy Emily Dickinson pisała wiersze?, "Przegląd Humanistyczny" 2017 nr 4, s. 103-124;
| Strona główna | Kadra | Dydaktyka | Egzaminy | Konferencje | Wydarzenia |

© Copyright Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nasz adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-937 Warszawa
tel. +48 (prefix) 22 - 55 21 001